Mame su zakon na sastanku sa državnom sekretarkom iz Ministarstva za rad o primeni odluke Ustavog suda u vezi majki dece sa invaliditetom

Home  »  slider  »  Mame su zakon na sastanku sa državnom sekretarkom iz Ministarstva za rad o primeni odluke Ustavog suda u vezi majki dece sa invaliditetom
нов 23, 2021 No Comments ›› mamesuzakon

Državna sekretarka Stana Božović organizovala je sastanak u Ministarstvu za rad povodom problema koji se pojavio sa primenom odluke Ustavnog suda u vezi neustavne odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koja se odnosi na pravo majki dece sa invaliditetom da koriste naknadu po osnovu zarade i naknadu za tuđu negu i pomoć. Sastanku su, pored pomenute državne sekretarke, prisustvovali visoki predstavnici Ministartva za rad i Ministarstva za brigu o porodici, kao i Tatjana Macura ispred Udruženja “Mame su zakon”.

U drugom delu sastanka razgovaralo se i o izmenama zakona koji se odnose na porodilje preduzetnice, zbog čega su sastanku prisustvovali i predstavnici Digitalne zajednice s obzirom da smo u avgustu ove godine zajedno pokrenuli Inicijativu #IPreduzetniceSuMame.

Za Udruženje Mame su zakon pravo na obeštećenje majki dece sa invaliditetom predstavlja problem od najvišeg značaja u ovom trenutku, posebno ako uzmemo u obzir činjenicu da rok za podnošenje zahteva ističe 28. novembra. 

S tim u vezi, predložili smo nadležnim ministarstvima da se u najkraćem roku, uz podršku centara za socijalni rad (CSR) napravi presek stanja u odnosu na broj korisnika koji bi ostvario pravo na obeštećenje. Državna sekretarka je uputila instrukciju da se po hitnom postupku CSR obaveste i dostave neophodne podatke koji bi bili predstavljeni ministarstvima, ali i Ministarstvu finansija koje je i nadležno za raspodelu sredstava iz budžeta. Dogovoreno je da se ponovo sastanemo do kraja ove nedelje kako bismo uz podatke koje dobijemo uputili i predlog Vladi Republike Srbije kako da omogući primenu odluka Ustavnog suda u skladu sa pravom korisnica koje su oštećene primenom neustavnih odredbi Zakona. Sa samog sastanka nosimo utisak da su oba ministarastva rešena da se ovaj problem reši.

Kada je reč o preduzetnicama porodiljama, razgovor je bio skroman i još jednom smo ponovili zahtev da se za sledeći susret obezbede konkretni podaci koji se tiču samo žena koje samostalno obavljaju delatnost. Razumemo da nije lako razdvojiti korisnice prava po fleksibilnim oblicima ugovora o radu i preduzetnice jer su obuhvaćene istom odredbom Zakona, ali za sledeći korak ovi podaci su nam ključni. Podršku ćemo tražiti od Republičkog zavoda za statistiku.

Tok i atmosfera na samom sastanku su nas uverili da su nadležni rešeni da se problem majki koje su rodile decu  sa invaliditetom reši i na nama je da u punom kapacitetu ispratimo da li ćemo u toj nameri kao zajednica i uspeti. O svim koracima ćemo vas obaveštavati blagovremeno.

 

#MameSuZakon

#DižemGlasZaMame

#IPreduzetniceSuMame

#PreduzetniceSuZakon 

#MameNisuSame

Leave a Reply