Министре Дмитровићу, да ли ћете децу са инвалидитетом оставити без права на обештећење?

Home  »  slider  »  Министре Дмитровићу, да ли ћете децу са инвалидитетом оставити без права на обештећење?
окт 10, 2021 No Comments ›› mamesuzakon

Поштовани министре,

Обраћамо Вам се, сад већ по ко зна који пут, и тражимо од Вас да пронађете начин да се обештете породице деце са инвалидитетом у којима родитељи нису подносили захтев за туђу негу и помоћ јер их је Закон приморао да бирају између права које им припада из уговора о раду-права на накнаду зараде и права које припада њиховом детету-права на помоћ и негу другог лица, односно на туђу негу и помоћ. Породице су у већини случајева изабрале право на накнаду зараде, јер је новчани износ тог права углавном био већи.

Подсећамо Вас да смо се обратиле Уставном суду и да је исти оценио неуставним одредбу која је родитеље деце са инвалидитетом условљавала да бирају између два права. Ови родитељи после 1. јула 2018. године нису захтев за ТНП ни могли да поднесу, тј. образац на којем се захтев подноси није ни постојао, тако да нису могли, као други, а који су то право остваривали пре тог датума, да имају одбијајуће решење.

Неправедно је и некоректно је да родитељи који су једино поштовали одредбе лошег Закона буду онемогућени да поднесу захтев и да сада немају право на обештећење.

Ми смо Вас у нашим ранијим обраћањима упозоравали на ову чињеницу и предлагали да дозволите да сви оштећени родитељи могу да поднесу захтев уколико поседују медицинску документацију за своје дете, а којим би моги да докажу постојање инвалидитета из ранијег периода.

Поред наведеног, предлажемо да се пронађе начин да се обештете и оне породице које су изабрале право које има њихово болесно дете-правно на туђу негу и помоћ и због чега су родитељи најчешће давали отказе на пословима на којима су радили, јер им је накнада за ТНП у том тренутку била већа од накнаде њихове зараде.

Сматрамо да је Ваша дужност као надлежног министра да пронађете модел по којем ћете све породице чији су чланови деца са инвалидитетом млађа од 5 година, а на којима су примењиване неуставне одредбе Закона о финансијској подршци породици са децом да обештетите.

Подсећамо и родитеље деце са инвалидитетом да је рок за подношење захтева за обештећење на основу одлуке Уставног суда у надлежним центрима за социјални рад 28. новембар 2021. године.

 

#DižemGlasZaMame

#MameNisuSame

#MameSuZakon

#GlasajZaMame

Leave a Reply